چارت
ورود-اشتراکآپلود
Satiar (Tehran, Iran)
امید نوری (Iran)
pedram electro (Abhar, Iran)
شاهین (Shiraz, Iran)
غیر فعال 
Beatsmusic ( )
(Guarujá , SP)
Vahm Company (Iran)