دانـلود
X

مضــراب


دانلود نسخه اندروید
چارت
ورود-اشتراکآپلود
تصنیف ژیان هاف هاف و شو از عارف قزوینی
آهنگ های مشابه
بازپخش
افزودن به پلی لیست
تصنیف ارمنستان
آهنگ های مشابه
بازپخش
افزودن به پلی لیست
شانه بر زلف پریشان زده ای (عارف قزوینی)
آهنگ های مشابه
بازپخش
افزودن به پلی لیست
رحم ای خدای دادگر کردی نکردی (تصنیف بیستم عارف قزوینی)
آهنگ های مشابه
بازپخش
افزودن به پلی لیست
گريه كن كه گر سیل خونگری اثر ندارد
آهنگ های مشابه
بازپخش
افزودن به پلی لیست
ای دست حق پشت و پناهت بازآ
آهنگ های مشابه
بازپخش
افزودن به پلی لیست
بهار دلکش
آهنگ های مشابه
بازپخش
افزودن به پلی لیست
گو به ساقی
آهنگ های مشابه
بازپخش
افزودن به پلی لیست
باد صبا
آهنگ های مشابه
بازپخش
افزودن به پلی لیست
اجرای تصنیف دایه دایه با سنتور
آهنگ های مشابه
بازپخش
افزودن به پلی لیست
از خون جوانان وطن لاله دمیده
آهنگ های مشابه
بازپخش
افزودن به پلی لیست
تا رخت مقید نقاب است
آهنگ های مشابه
بازپخش
افزودن به پلی لیست
تصنیف بی مریم با سنتور
آهنگ های مشابه
بازپخش
افزودن به پلی لیست
سرود ای ایران با سنتور
آهنگ های مشابه
بازپخش
افزودن به پلی لیست
پیش درآمد شور علی اکبر شهنازی با سنتور
آهنگ های مشابه
بازپخش
افزودن به پلی لیست
بیا تا گل برافشانیم
آهنگ های مشابه
بازپخش
افزودن به پلی لیست
قطعه فانوس ساخته و اجرای فرامرز پایور
آهنگ های مشابه
بازپخش
افزودن به پلی لیست
قطعه فریاد به نوازندگی جواد غلامی
آهنگ های مشابه
بازپخش
افزودن به پلی لیست
مرا عاشق چنان باید
آهنگ های مشابه
بازپخش
افزودن به پلی لیست
تصنیف آتشی در سینه دارم جاودانی با سنتور سهراب عابدینی
آهنگ های مشابه
بازپخش
افزودن به پلی لیست
سنتورنوازی در دستگاه سه گاه
آهنگ های مشابه
بازپخش
افزودن به پلی لیست
خواب های طلایی برای سنتور
آهنگ های مشابه
بازپخش
افزودن به پلی لیست