دانلود آهنگ جدید, دانلود آهنگ, اهنگ جدید, دانلود موزیک, موزیک, دانلود اهنگ جدید, اهنگ, موسیقی, دانلود موسیقی, شبکه اجتماعی, شبکه اجتماعی موسیقی, اشتراک گذاری موسیقی, شبکه اجتماعی آهنگ,
چارت
ورود-اشتراکآپلود
ای پدر سوگ تو ماتم آزادیست
آهنگ های مشابه
بازپخش
افزودن به پلی لیست
تصنیف دیدم صنمی سرو قدی در آواز افشاری با سنتور
آهنگ های مشابه
بازپخش
افزودن به پلی لیست
تصنیف پیمانه پیمانه در آواز افشاری با سنتور
آهنگ های مشابه
بازپخش
افزودن به پلی لیست
تصنیف امان ای امان در دستگاه شور با سنتور
آهنگ های مشابه
بازپخش
افزودن به پلی لیست
تصنیف نکنم اگر چاره دل شیدایی را در افشاری با سنتور
آهنگ های مشابه
بازپخش
افزودن به پلی لیست
تصنیف تاج خسروانی با سنتور در آواز افشاری
آهنگ های مشابه
بازپخش
افزودن به پلی لیست
تصنیف افتخار آفاق در دستگاه سه گاه با سنتور
آهنگ های مشابه
بازپخش
افزودن به پلی لیست
تصنیف دل هوس سبزه و صحرا نداره با سنتور در ابوعطا
آهنگ های مشابه
بازپخش
افزودن به پلی لیست
تصنیف "نه قدرت که با وی نشینم" در آواز افشاری با سنتور
آهنگ های مشابه
بازپخش
افزودن به پلی لیست
تصنیف یازدهم عارف قزوینی با سنتور در آواز بیات ترک
آهنگ های مشابه
بازپخش
افزودن به پلی لیست
تصنیف بلبل شوریده اثر عارف قزوینی در دستگاه ماهور
آهنگ های مشابه
بازپخش
افزودن به پلی لیست
از کفم رها، تصنیف چهاردهم عارف قزوینی با سنتور
آهنگ های مشابه
بازپخش
افزودن به پلی لیست
تُرک چشمش (تصنیف پانزدهم عارف قزوینی با سنتور)
آهنگ های مشابه
بازپخش
افزودن به پلی لیست
آهنگ تصنیف آذربایجان اثر عارف قزوینی با سنتور
آهنگ های مشابه
بازپخش
افزودن به پلی لیست
فرشته رحمت (تصنیف بیست و یکم عارف قزوینی با سنتور)
آهنگ های مشابه
بازپخش
افزودن به پلی لیست
تصنیف چه شورها با سنتور
آهنگ های مشابه
بازپخش
افزودن به پلی لیست
تصنیف ژیان هاف هاف و شو از عارف قزوینی
آهنگ های مشابه
بازپخش
افزودن به پلی لیست
تصنیف ارمنستان
آهنگ های مشابه
بازپخش
افزودن به پلی لیست
شانه بر زلف پریشان زده ای (عارف قزوینی)
آهنگ های مشابه
بازپخش
افزودن به پلی لیست
رحم ای خدای دادگر کردی نکردی (تصنیف بیستم عارف قزوینی)
آهنگ های مشابه
بازپخش
افزودن به پلی لیست
گريه كن كه گر سیل خونگری اثر ندارد
آهنگ های مشابه
بازپخش
افزودن به پلی لیست
ای دست حق پشت و پناهت بازآ
آهنگ های مشابه
بازپخش
افزودن به پلی لیست
بهار دلکش
آهنگ های مشابه
بازپخش
افزودن به پلی لیست