سفر اول: خلیج
By Podcasts
31:21
چمدان بعد از پایکوبی در جشنِ بهار به شوقِ شنیدنِ آوازِ امواج و رقصِ نسیم لابلای بادبان‌‌ها، دل به خلیج فارس زد در سفرِ اول همراه با ماهیگیران برای صید ماهی به دریا تور انداختیم. بعد از دریافتِ روزیِ خود از خلیج به سمت کُنگ رفتیم و گوش سپردیم به قصه‌هایِ دریاییِ ناخدا بابو سوار بر لنج‌های بادی به دنیایِ منوچهر آتشی رفتیم از ساحل ریشهر و کوچه باریک‌های بوشهر گذر کردیم و در نوایِ نی‌انبان به نوازشِ طبیعتِ جزیره‌ی قشم رسیدیم سفرِ خلیج در “ایستگاه لبخند” همراه با ابراهیم منصفی به فصلِ رهایی از غم رسید شما رو به شنیدنِ امواج و لمسِ تنِ آفتابِ جنوب دعوت می‌کنیم همسفر ما در سفر اول باشید منابع این اپیزود بازنویسی افسانه از کتاب افسانه‌های بوشهر توسط گروه چمدان برداشتی از متن مصاحبه مینو صابری با بیژن دره‌شوری دیگر متون این اپیزود توسط گروه چمدان تالیف شده است چمدان هر ماه یک‌بار همسفر شماست گرافیست: پرستو برمخ فناوری اطلاعات: طاهر باقری
Comments
Please login to comment
Statistics
Today
0
Yesterday
0
Total
18
Listeners
Likes
More from Podcasts
Report copyright infringment
Next up
This site uses cookies to deliver our services and to show you relevant ads and job listings. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy, Privacy Policy, and our Terms of Service. Your use of our Products and Services, including our Network, is subject to these policies and terms.
Got it
loading....