قسمت یک - حیوانی بی اهمیت
By Podcasts
15:40
.برای شروع سراغ اجدادمون رفتیم و فامیل هایی که ازشون بی خبر بودیم .ما تنها گونه انسان نبودیم .با دونستن بیشتر از آغاز سفر انسان امید کمک به رفع تبعیضات و تعصبات داریم استرینگ کست NavCast.net پشتیبانی از ناوکست چند تا قهوه برای ناوکستچند تا چای برای ناوکست Buy Me A Coffee :ناوکست در اینستاگرام . توییتر . تلگرام . ناملیک برای دیدن اطلاعات تکمیلی به لینکهای زیر مراجعه کنید: Australopithecus میمون جنوبی Homo Erectus انسان راست قامت Homo Floresiensis هابیتها یا انسان جزیره فلورز Homo Neanderthalensis نئاندرتالها Homo Sapiens انسان امروزی
Comments
Please login to comment
Statistics
Today
0
Yesterday
0
Total
17
Listeners
Likes
More from Podcasts
Report copyright infringment
Next up
This site uses cookies to deliver our services and to show you relevant ads and job listings. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy, Privacy Policy, and our Terms of Service. Your use of our Products and Services, including our Network, is subject to these policies and terms.
Got it
loading....